Gratis bezorgen vanaf € 100,- in Nederland
FSC gecertificeerd hout

Disclaimer

Ticra heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen.

Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Ticra zijn verontschuldigingen aanbiedt. Ticra geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen.

Ticra is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Ticra, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Ticra. Ticra is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van Ticra wordt verkregen.

Bezoekers van de website van Ticra die informatie verschaffen aan Ticra, gaan ermee akkoord dat Ticra onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat Ticra zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan Ticra) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.